Afspraak maken


AFSPRAAK MAKEN

Een afspraak kan worden gemaakt per email.

Locatie Amstelveen: Parmentierlaan 70 bg: phc@borstpoli.nl; spreekuur op maandag-, dinsdag- en woensdagochtend.

Locatie Beneden-Leeuwen: Zorgplein Maas en Waal 1e etage, van Heemstraweg 48: wimvan.bodegom@inter.nl.net; spreekuur op maandagmiddag. 

Locatie Rosmalen: Medisch Centrum Rosmalen Centraal, Dorpsstraat 52 (dichtbij Apotheek Walschot) (volg in de hal de aanwijzing “Borstpoli”, u kunt plaatsnemen op de daar aanwezige stoelen): wimvan.bodegom@inter.nl.net; spreekuur op donderdagmiddag.

 

KOSTEN VAN HET ONDERZOEK

Vrouwen die onderzoek naar borstkanker ondersteunen met hun gift kunnen zelf jaarlijks ter controle komen. Het spreekuur en advies op de borstpoli zijn gratis voor leden, die met hun gift onderzoek naar borstkanker mogelijk maken. Aan geïnteresseerde vrouwen wordt een bijdrage gevraagd om de onkosten van eigen onderzoek en verder onderzoek naar borstkanker mogelijk te maken. Deze bijdrage kan in de vorm van een gift worden overgemaakt aan de stichting BON te Amstelveen, ABN AMRO rek. nr. IBAN  NL19ABNA0609610686

Echografie Eerste consult 125 Euro 

Echografie Herhaalconsult 75 Euro 

Cytologie 75 Euro 

Enkele ziektekostenverzekeraars vergoeden het onderzoek, second opinion of aanvullend onderzoek geheel of gedeeltelijk. Cliënten ontvangen een overzicht van verricht onderzoek voor hun verzekeraar.

Borstonderzoek bij vrouwen met borstkanker (Second Opinion).

Bij vrouwen met borstkanker wordt als ondersteunende gift voor advies na uitgebreid onderzoek en second opinion een eigen bijdrage gevraagd. Bij vrouwen die alleen voor controle komen, worden tenminste gemaakte onkosten als gift verwacht ter ondersteuning;

  • Uitgebreide tumoranalyse
  • Analyse voorgaande onderzoeken
  • Prognose
  • Advies

KLACHTENREGELING

Een klacht? Bespreek uw onvrede met uw arts.
Wanneer u ontevreden bent, stellen wij het op prijs dat u dit met ons bespreekt. Wanneer wij op de hoogte zijn van uw onvrede, dan kunnen wij proberen het voor u op te lossen.
Borstpoli Nederland hecht veel waarde aan de kwaliteit van haar dienstverlening. Indien u ontevreden bent of een suggestie heeft ter verbetering, dan horen wij dit graag. Geef uw klacht door middels een email naar phc@borstpoli.nl. Er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard behoudens voor zover de afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering in een voorkomend geval een aanspraak op schadevergoeding geeft.