Afspraak maken


Een afspraak kan worden gemaakt per email.

Locatie Amstelveen: Parmentierlaan 70 bg, 1185 CX  

Email: phc@borstpoli.nl

Spreekuur op maandag-, dinsdag- en woensdagochtend.

 

Locatie Beneden-Leeuwen: Zorgplein Maas en Waal 1e etage, van Heemstraweg 48, 6658 KH

Email: wimvan.bodegom@inter.nl.net

Spreekuur op maandagmiddag 

 

Locatie Rosmalen: Medisch Centrum Rosmalen Centraal, Dorpsstraat 52, 5241 ED (volg in de hal de aanwijzing “Borstpoli”)

Email: wimvan.bodegom@inter.nl.net

Spreekuur op donderdagmiddag

 

Locatie Eindhoven: Centrum voor Vrouwen, Sint Gerardusplein 3, 5644 NE (Claudia van het Kaar)

Email: info@centrumvoorvrouwen.nl

Spreekuur op de 2de donderdag van de maand

 

Locatie Best: Prinsenpad 4, 5684 GZ (Marlies Kluiters)

Email: marlies.kluiters@hanzemc.nl

Spreekuur op de 2de vrijdag van de maand 

 

Locatie Rotterdam: Praktijk IJsselmonde (DR Raja), Grote Hagen 98, 3078 RC  Rotterdam Zuid

Email: phc@borstpoli.nl

Spreekuur op de 3de vrijdag van de maand

 

Locatie Meppel: Spectrum Medisch Centrum (wachtkamer Verloskunde, einde van de gang), Schoolstraat 4, 7941 CA  

Email: phc@borstpoli.nl

Spreekuur op de 4de vrijdag van de maand

 

KOSTEN VAN HET ONDERZOEK

Er wordt een bijdrage gevraagd om de onkosten van onderzoek en verder onderzoek naar borstkanker mogelijk te maken. Deze bijdrage kan in de vorm van een gift worden overgemaakt aan de stichting BON te Amstelveen, ABN AMRO rek. nr. IBAN  NL19ABNA0609610686

Eerste consult 75 Euro + Echografie 75 Euro = 150 Euro

Herhaalconsult + Echografie 75 Euro = 75 Euro

Cytologie 75 Euro 

Enkele ziektekostenverzekeraars vergoeden het onderzoek, second opinion of aanvullend onderzoek geheel of gedeeltelijk. Cliënten ontvangen een overzicht van verricht onderzoek voor hun verzekeraar.

 

Borstonderzoek bij vrouwen met borstkanker (Second Opinion).

  • Uitgebreide tumoranalyse
  • Analyse voorgaande onderzoeken
  • Prognose
  • Advies

KLACHTENREGELING

Een klacht? Bespreek uw onvrede met uw arts.
Wanneer u ontevreden bent, stellen wij het op prijs dat u dit met ons bespreekt. Wanneer wij op de hoogte zijn van uw onvrede, dan kunnen wij proberen het voor u op te lossen.
Borstpoli Nederland hecht veel waarde aan de kwaliteit van haar dienstverlening. Indien u ontevreden bent of een suggestie heeft ter verbetering, dan horen wij dit graag. Geef uw klacht door middels een email naar phc@borstpoli.nl. Er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard behoudens voor zover de afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering in een voorkomend geval een aanspraak op schadevergoeding geeft.